Szkolenie doskonalące dla Naczelników OSP i Komendantów Gminnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 6 kwietnia br. w siedzibie tutejszej Komendy o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie dla Naczelników OSP i Komendantów Gminnych.

Na spotkaniu przedstawione będą następujące zagadnienia:

1.      Przygotowanie ćwiczeń gminnych.

2.      Zasady dowodzenia podczas akcji ratowniczo- gaśniczych.

3.      Wymagania dotyczące strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

4.      BHP podczas prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych.

5.      Organizacja zawodów OSP i szkoleń.

6.      Kontrola sieci hydrantowych i zbiorników p. poż.  podczas zdarzeń i ćwiczeń.

7.      Akcja „ Stop pożarom traw”

8.      Akcje propagandowe skierowane do dzieci

Z uwagi na ważność tematyki proszę o niezawodne przybycie.