Pismo KG PSP dot. zwiększenia nadzoru nad działalnością OSP

Powiększ obraz

W związku z pismem KG PSP w celu aktualizacji danych druhów biorących bezpośredni udział w działaniu ratowniczym proszę o jak najszybsze przesłanie aktualnej ewidencji wyszkolenia OSP wraz z badaniami lekarskimi do KP PSP Sucha Beskidzka

Nie dotyczy jednostek: Kuków, Juszczyn Polany, Lachowice, Białka. Te jednostki w ostatnim czasie przesłały aktualną ewidencję.