Wyniki XI Turnieju Halowego MDP “Jordanów 2017”

Powiększ obraz

26 marca 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został XI Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych “Jordanów 2017”, nad którym honorowy patronat objęli dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP oraz dh Edward Siarka – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

Turniej ten przeprowadzono jako

rywalizację indywidualną i drużynową, a wzięło w nim udział 63 zawodników (z 12 drużyn) w grupie MDP szkoła podstawowa, 35 zawodniczek (z 6 drużyn) w grupie gimnazjum dziewczęta oraz 56 zawodników (12 drużyn) w grupie gimnazjum chłopcy. Łącznie startowało 154 zawodników i 30 drużyn.
Rywalizacja przeprowadzona została na placu o wymiarach 10 m x 8 m. Polegała na wykonaniu takich zadań jak: przeniesieniu gaśnicy, rozłączeniu węży, przeniesieniu węża na podest, połączeniu węży, przebiegnięcie pod poprzeczką, znajomości sprzętu po przez jego odłożenie zgodnie z rysunkiem oraz zbudowaniu linii gaśniczej. Zadania te wykonywane są również podczas zawodów przeprowadzanych wg regulaminu CTIF. Oprócz szybkości wykonania zadania ważna była dokładność – za błędny przyznawane były punkty karne. Każdy zawodnik miał prawo do jednego startu, natomiast 12 zawodników w grupie szkoła podstawowa chłopcy, 8 zawodniczek w grupie dziewczęta oraz 12 zawodników w grupie gimn

azjum chłopcy miało prawo do ponownego startu, z których lepszy wynik był brany pod uwagę do klasyfikacji indywidualnej. Wyniki czterech najlepszych zawodników z drużyny były brane pod uwagę do kwalifikacji drużynowej.

Funkcję Komendanta Turnieju pełnił dh Sebastian Zembol z OSP Jordanów, który na rozpoczęcie turnieju złożył meldunek o gotowości drużyn mł. bryg. Krzysztofowi Okrzesikowi Komendantowi Powiatowemu PSP w Suchej Beskidzkiej.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył st. kpt. Łukasz Białończyk z KP PSP Sucha Beskidzka.

W kwalifikacji członków MDP uczęszczających do szkoły podstawowej najlepszy okazał się Konrad Bałos z OSP Osielec. Drugie miejsce zajął Mateusz Michniak z OSP Dzianisz Górny, a trzecie Mateusz Zębol z OSP Jordanów. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna OSP Jordanów I przed OSP Osielec oraz OSP Dzianisz Górny.

W kwalifikacji dziewcząt najlepsza okazała się Aleksandra Rudecka. Kolejne miejsca zajęły Aleksandra Balcer i Patrycja Pasternak – wszystkie z OSP Przytkowice. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna OSP Przytkowice przed OSP Pałecznica i OSP Ptaszkowa.

W kwalifikacji ogólnej członków MDP uczęszczających do gimnazjum najlepszy okazał się Szymon Guguła z OSP Przytkowice, następnie Mariusz Janik z OSP Przytkowice  oraz Dominik Kordaczka z OSP Dzianisz Górny. W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna OSP Przytkowice przed OSP Jordanów oraz OSP Hucisko.

Każdy uczestnik turnieju dostał na p

amiątkę udziału w zawodach koszulkę. Zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejsca dyplomy oraz pamiątkowe medale, a drużyny puchary, medale, dyplomy oraz jordanowskie pufy.

Zawodników biorących udział w turnieju oceniała komisja sędziowska strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych pod przewodnictwem st. kpt. Łukasz Białończyk z Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej.

 

Organizatorem turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie we współpracy z:

– Urząd Miasta Jordanowa

– Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

– Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej

– Zarząd Oddziału Powiatowego Związk

u OSP RP w Suchej Beskidzkiej

– Bank Spółdzielczy w Jordanowie

– PHU „Mały Strażak” w Jastrzębiu Zdrój

– Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach

– PHT Supon sp. z o.o. Rzeszów Oddział Kraków

– Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

 

Swoją obecnością na turnieju zaszczyci

li:
Józef Bałos – Starosta Suski,

Czesława Madoń – Członek Zarządu Powiatu Suskiego, Dyrektor SP w Jordanowie

mł. bryg. Krzysztof Okrzesik – Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej

Iwona Bilska – Burmistrz Miasta Jordanowa – współorganizator

dh Stanisław Pudo – Wójt Gminy Jordanów, Prezes ZOG ZOSP RP w Jordanowie

Krystyna Firek – Przewodnicząca Rady

Miasta Jordanowa

dh Stanisław Marek – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej B.

Zbigniew Gomułka – Członek Komisji ds. Młodzieży ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego

Robert Wodziak – Sekretarz Urzędu Miasta Jordanowa, Prezes ZOG ZOSP RP w Rabie W.

Rafał Rapacz – Dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

  1. kpt. Mariusz Leśniakiewicz – Dowódca JRG w Suchej Beskidzkiej

Maciej Krzyśków – Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Suchej B.

Protokół zawodów

Wyniki indywidualne

Wyniki drużynowe