Kurs Podstawowy strażaków ratowników OSP

Powiększ obraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje
o organizacji szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP.

Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:

 

Zajęcia teoretyczne 57 godzin w terminach: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25 marca

 Zajęcia praktyczne 63 godziny w terminach: 26, 31 marca, 1, 2, 7, 8, 9 kwietnia

Zajęcia w komorze dymowej w WOSz Kraków: 3 lub 4 kwietnia

 Egzamin 6 godzin:      11 kwietnia 2017r.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

2/ Wiek- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65

3/ Minimum jeden aparat ODO na 2 ratowników

 

Szkolenie rozpocznie się 10 marca o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.

 

W załączeniu „Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP”, która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 3 marca br. skierowanie

Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

 

W szkoleniu może wziąć udział max. 40 osób.

 

Pierwszeństwo w kursie posiadają jednostki OSP poza KSRG oraz niespełniające min. przeszkolenia 18 ratowników.

 

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na min. 80 % zajęć.

 

skierowanie