Informacja KG PSP dotycząca informowania o współfinansowaniu ze środków MSWiA

Powiększ obraz

Poniżej pismo KG PSP:

W związku z realizacją zadania publicznego “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych” przypominam, że w § 6 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określone zostały obowiązki Zleceniobiorcy dotyczące informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA znak DOLiZK-OL-5501-163/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. stosowne informacje wskazujące, iz zakup dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powinny być umieszczone proporcjonalnie i adekwatnie do wielkości i gabarytów sprzętu czy odzieży specjalnej, tak aby nie zostały zaburzone funkcjonalności tych zakupów. W piśmie wskazano, że nie obowiązują sztywne wytyczne dotyczące znakowania odzieży i sprzętu.

Wobec powyższego wskazane jest, aby umieszczać na zakupionym sprzęcie i wyposażeniu informacje