Monitoring wyjazdów samochodów OSP

Powiększ obraz

W związku z pismem Komendanta Głównego PSP z dnia 13 stycznia 2017r. dot. niewłaściwego wykorzystania pojazdów operacyjnych przez jednostki OSP proszę o zgłaszanie do SKKP Sucha Beskidzka wszystkich wyjazdów samochodów OSP

   Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG- do zadań stanowiska kierowania KP PSP należy bieżące analizowanie gotowości operacyjnej.

W związku z powyższym każdorazowy wyjazd samochodu OSP powinien zostać zgłoszony do właściwego stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP