Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

Powiększ obraz

19 i 20 grudnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzono egzamin stanowiący zwieńczenie Szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej w formie pisemnego testu z wiedzy, a następnie do części praktycznej przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 69 strażaków OSP.

Druhowie  w trakcie trwania szkolenia, w miesiącu listopadzie oraz grudniu br. zaliczali test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie wąskich  pomieszczeń.

Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy uczestnicy tego 126-godzinego szkolenia musieli poznać podstawowe zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Ponadto uczyli się teorii i taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego i powodziowego, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej, a także zapoznają się i ćwiczą ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności.

 

Dodaj komentarz