ILOŚĆ ZDARZEŃ:

Menu:

Aktualności KP PSP Sucha Beskidzka

Wykaz uroczystości strażackich
w jednostkach OSP powiatu suskiego
oraz uroczystości wojewódzkich w 2014 r.

Rozliczenie dotacji MSW (KSRG) za 2014r.

      Zgodnie z umowami o dofinansowanie KSRG na 2014r. rozliczenia należy dokonać do dnia 30 listopada 2014r. Poniżej do pobrania sprawozdanie z wykonania zadania oraz przykładowy opis faktury (opis faktury drukowany na tylnej stronie faktury). Rozliczenia KSRG oraz odpowiedzi na pytania udziela kpt. Łukasz Białończyk.
Dokumenty wymagane do PSP do rozliczenia z dotacji KSRG za 2014:
1. Wypełnione sprawozdanie.
2. Kopie opisanych faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem z pieczątkami jednostki i prezesa OSP na każdej stronie.
3. Ponadto do każdej faktury bezgotówkowej należy dostarczyć kserokopię dowodu terminowej zapłaty za fakturę.
4.Ksero z wpisami dokonanych zakupów z książki inwentarzowej potwierdzone za zgodność z oryginałem z pieczątkami jednostki i prezesa OSP na każdej stronie.
Sprawozdanie czyste
Sprawozdanie przykładowo wypełnione
Przykładowy opis faktury

12 listopada 2014r.


Harmonogram montażu GPS dla OSP w KSRG.

      W dniach 17-22 listopada 2014r. w garażach KP PSP Sucha Beskidzka odbędzie się montaż GPS ELTE dla samochodów OSP w KSRG. Podczas montażu będą dostępne dwa stanowiska, na których montaż będzie przebiegał niezależnie...

3 listopada 2014r.


Szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, o organizacji szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy w terminie 21 - 30 listopada 2014 r.
Egzamin: 30 listopada 2014 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy.
2/ Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
3/ Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (ksero za zgodność z oryginałem),
4/ Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ksero za zgodność z oryginałem),
5/ Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne (ksero za zgodność z oryginałem).
6/ Zaświadczenie ukończenia kursu szeregowych cz. II, lub spełnienie równorzędnych wymagań. (ksero za zgodność z oryginałem)
7/ Prawo jazdy wymaganej kategorii (min. B).
Szkolenie rozpocznie się dnia 21 listopada o godz. 1530 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.
W załączeniu "Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP", która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 14 listopada br.

Nie będą przyjmowani na szkolenie druhowie z kartą niekompletnie wypełnioną i bez kompletnych podpisów oraz bez kserokopii wymaganych zaświadczeń za zgodność z oryginałem!

3 listopada 2014r.


Informacja dla OSP w KSRG dot. dofinansowania za 2014 rok

      KP PSP Sucha Beskidzka przypomina, że jutro, tj. 31 października 2014r. upływa termin wykonania umowy o dofinansowanie jednostki KSRG ze środków MSW. Aby można było rozliczyć dotację KSRG do 31 października 2014r. wszystkie zakupy powinny być zakończone, a faktury opłacone. Termin rozliczenia zakupów do 30 listopada 2014r. Nie dotyczy jednostek, które mają przedłużoną płatność ze względu na zakupy inwestycyjne (tj. OSP Kuków, OSP Białka, OSP Osielec). Informacje o sposobie rozliczenia zostaną umieszczone w przyszłym tygodniu. ...

30 października 2014r.


Umowy dot. do transmisji danych (do lokalizacji pojazdów) zostały wysłane kurierem w dniu 21 października 2014r.
          22 do 23 października 2014r. kurier powinien kontaktować się z osobami wskazanymi do podpisania umowy. Z informacji uzyskanych od koordynatora faktura za usługi wystawiona będzie w październiku zaraz po podpisaniu.

Przegląd sprzętu OSP 2014.

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniach 12 - 19 listopada br. zostanie przeprowadzony coroczny przegląd sprzętu silnikowego w jednostkach OSP mający na celu sprawdzenie przygotowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ...

17 października 2014r.


Szkolenie doskonalące kierowców konserwatorów przed przeglądem sprzętu.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 27 października br. w siedzibie tutejszej Komendy o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie dla kierowców konserwatorów sprzętu OSP .

Na szkoleniu przedstawione będą następujące zagadnienia:
1. Kodeks drogowy - obowiązujące przepisy.
2. Przepisy BHP podczas jazdy do zdarzenia i w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych.
3. Przygotowanie do przeglądu sprzętu w OSP. Obowiązki ratownika kierowcy.

          Z uwagi na ważność tematyki proszę o niezawodne przybycie druhów z każdej OSP.

17 października 2014r.


Wynik naboru na stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany JRG Sucha Beskidzka

Trenażer do symulacji pożarów wewnętrznych w Suchej Beskidzkiej - ćwiczenia dla OSP.

      KP PSP Sucha Beskidzka informuje, że od dnia 11 października 2014r. do 27 października 2014r. stacjonował będzie na terenie naszej Komendy trenażer pożarów wewnętrznych. W środku znajduje się wiele instalacji do komputerowego wywoływania pożarów. Takie trenażery mają na wyposażeniu jedynie trzy straże pożarne w Europie....

7 października 2014r.


III Zawody w Ratownictwie Technicznym i Medycznym Strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Suskiego.

      W dniu 27 września 2014r. w miejscowości Stryszawa rozegrano III Zawody w ratownictwie technicznym i medycznym strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suskiego. Zawody zostały rozegrane w oparciu o regulamin Krajowych Zawodów w uwalnianiu osób poszkodowanych z rozbitych samochodów Republiki Słowackiej, który został przerobiony i dostosowany...

30 września 2014r.


Wizyta Strażaków Powiatu Suskiego w Niemczech.

      Wizyta jest kolejnym efektem współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem suskim i niemieckim powiatem Südwestpfalz. Strażacy z Niemiec w osobach Stiven Schütz-komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Bernd Hunsicker i Holger Keller - zastępcy komendanta , Mario Kuhn, zastępca komendanta Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych...

29 września 2014r.


BESKIDY 2014

      W dniu 17 września 2014 na drodze powiatowej K1684 (droga łącząca miejscowości Jordanów i Bystra) odbyły się ćwiczenia wojewódzkie KSRG w których udział wzięły: Starostwo Powiatowe, JRG Sucha Beskidzka, wybrane jednostki OSP z KSRG realizujące zadania ratownicze specjalistyczne na poziomie podstawowym, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "Kraków", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno...

22 września 2014r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dowódcy Zmiany

Kampania społeczno-edukacyjna „NIE dla czadu!”

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej zwraca się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców Ziemi Suskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny użytkowanych urządzeń grzejnych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania instalacji i przewodów...

11 września 2014r.


Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. Uwaga zmiana terminu rozpoczęcia szkolenia

                    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej oraz na placu obok Szkoły w Stryszawie.
Uwaga zmiana terminu rozpoczęcia szkolenia: szkolenie rozpoczyna się 26 września 2014r o godzinie 16:00 w KP PSP Sucha Beskidzka.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy.
2/ Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
3/ Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
4/ Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
5/ Wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

W załączeniu "Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP", która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 12 września br. Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

8 września 2014r.


Książka szkoleniowa Techniki Ratownictwa Drogowego Holmatro

          KP PSP SUCHA BESKIDZKA informuje, że firma DELTA SERVICE wraz z firmą HOLMATRO wprowadziła na rynek książkę z zakresu doskonalenia technik ratownictwa drogowego. Książka ta może stanowić ciekawe uzupełnienie dotychczasowej wiedzy praktycznej. Więcej informacji na stronie http://www.deltaservice.com.pl/aktualnosci/34/

8 września 2014r.


Tragiczny wypadek w miejscowości Naprawa

          W dniu 1 września 2014r. około godziny 6:40 doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Naprawa...

1 września 2014r.


XI Rajd Górski MDP 2014

          W dniu 30 września 2014r. na terenie gminy Andrychów i Stryszawa odbył się XI Rajd Górski członków i sympatyków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu suskiego. Tym razem trasa rajdu rozpoczęła się przed Karczmą Kocierz...

1 września 2014r.


Regulamin Zawodów w Ratownictwie Technicznym i Medycznym 2014
Zgłoszenie

APEL DRUHA O POMOC

XI Rajd Górski MDP.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej serdecznie zaprasza członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP do wzięcia udziału w XI edycji Rajdu Górskiego.
          Celem rajdu jest jak zawsze organizacja integracji, wypoczynku i szkolenia dla członków MDP.
        Kolejna już XI edycja rajdu dla członków oraz sympatyków MDP odbywać się będzie w dniu 30 sierpnia 2014 r. (tj. sobota) a trasa prowadzić będzie na Leskowiec.
          Imienne zgłoszenia drużyn z podaniem nazwiska opiekuna (jeden opiekun na każde 10 członków MDP) należy dokonać w KP PSP Sucha Beskidzka w terminie do dnia 25 sierpnia br. Opiekunowie drużyn powinni uzyskać formalne (pisemne) zgody rodziców na udział dziecka w rajdzie.
          Aby sprawie zorganizować i przeprowadzić w/w imprezę prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń.
Harmonogram:
- 9:00 - zbiórka Karczma Kocierz
- 9:10 - wymarsz na trasę Rajdu
- 11:30 - szczyt Leskowiec
- 14:00 - zakończenie Rajdu Targoszów KAMPING.

14 sierpnia 2014r.


Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

          W dniu 28 lipca 2014r. na placu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął nadbryg. Andrzej Mróz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej...

29 lipiec 2014r.


IV Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. Małopolskiego - I miejsce JRG Sucha Beskidzka.

          W dniu 10 czerwca 2014 roku na terenie powiatu olkuskiego przeprowadzono IV Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych woj. małopolskiego, w których startowało dwadzieścia zespołów odpowiednio wyposażonych drużyn...

10 czerwca 2014r.


I Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 28 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 na stadionie MKS Babia Góra w Suchej Beskidzkiej odbędą się II Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP. Zawody dla MDP zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo - pożarniczych z 2010r.
         Drużyny MDP należy zgłaszać pisemnie lub na nr telefaxu 33 877 05 91 do dnia 20 czerwca 2014 r.
          Odprawa przed zawodami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 o godz. 16:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
Obecność na odprawie opiekunów zgłoszonych drużyn MDP obowiązkowa.

4 czerwca 2014r.


Powiatowe Obchody DNIA STRAŻAKA
Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej.

      W dniu 24 maja 2014r. na placu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podczas apelu nastąpiło uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej....

30 maja 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


Harmonogramy zajęć i materiały - Szkolenie strażaków ratoników OSP - jednoetapowe.

Bystra - osoba wpadła do rzeki.

      W dniu 17 maja 2014 r. około godziny 11:00 SKKP Sucha Beskidzka otrzymała zgłoszenie z WCPR w Krakowie o osobie, która wpadła do potoku Bystrzanka, następnie wpłynęła do rzeki Skawa i płynie w kierunku Osielca...

17 maja 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


Dni Ochrony Przeciwpożarowej - otwarte strażnice

        Pragniemy poinformować o możliwości poznania PSP w Suchej Beskidzkiej w ramach akcji "Dni Ochrony Przeciwpożarowej". Akcja trwa do końca maja 2014r.
        Wszelkie informację dostępne są pod numerem (33) 874 18 00 wew. 26.
        Zaproszenie kierujemy szczególnie do dzieci i młodzieży szkolnej - ciekawym uzupełnieniem wizyty w KP PSP Sucha Beskidzka będą prowadzone zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
        Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze poinformowanie o chęci wizyty.

2 maja 2014r.Pożegnanie ze służbą st. ogn. Krzysztofa Juszczaka.

      29 kwietnia 2014 na placu wewnętrznym KP PSP Sucha Beskidzka odbył się uroczysty apel, podczas którego z czynną służbą w Państwowej Straży Pożarnej pożegnał się z st. ogn. Krzysztof Juszczak...

29 kwietnia 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP powiatu suskiego

      Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej Beskidzkiej
Urząd Gminy Bystra-Sidzina
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej...

10 kwietnia 2014r.
kpt. Łukasz BiałończykSzkolenie strażaków ratowników OSP

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, o organizacji szkolenia strażaków ratowników OSP -jednoetapowo. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone będą przez pracowników KP PSP w Suchej Beskidzkiej od 25 kwietnia do 29 czerwca br. w siedzibie tut. Komendy...

8 kwietnia 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


Informacja z VIII Turnieju Halowego MDP "Jordanów 2014"

      W dniu 23 marca 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został VIII Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Jordanów 2014", nad którym honorowy patronat objął generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP, dh Edward Siarka Prezes ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Kozak - V-ce Marszałek Województwa Małopolskiego...


24 marca 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


Szkolenie Naczelników i Komendantów Gminnych.

       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 27 marca br. w siedzibie tutejszej Komendy o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie dla Naczelników OSP i Komendantów Gminnych.

Na spotkaniu przedstawione będą następujące zagadnienia:

1. Wymagania dotyczące strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
2. Zasady BHP podczas ćwiczeń i akcji ratowniczych.
3. Przygotowanie ćwiczeń gminnych.
4. Zasady dowodzenia podczas akcji ratowniczo - gaśniczych.
5. Organizacja zawodów i szkoleń.
6. Prezentacja dot. kart ratowniczych pojazdów.
7. Proponowane zakupy ze środków KSRG.
8. Przygotowanie do Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

        Z uwagi na ważność tematyki proszę o powiadomienie Naczelników podległych OSP o szkoleniu i niezawodne przybycie.

21 marca 2014r.
kpt. Łukasz BiałończykInformacja dotycząca VIII Turnieju Halowego Jordanów 2014.
 

Śmiertelny wypadek na granicy miejscowości Budzów i Zembrzyce.

      W dniu 11 marca 2014r. tuż przed godziną 7 doszło do tragicznego wypadu drogowego na drodze wojewódzkiej 956 na granicy miejscowości Budzów i Zembrzyce...

11 marca 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


VIII Turniej Halowy MDP Jordanów 2014!!!

      W dniu 7 marca 2014 r. o godz. 18.30 w świetlicy OSP Jordanów odbędzie się odprawa z opiekunami drużyn.
Podczas spotkania zostaną wylosowane numery startowe.
Poniżej do pobrania wykaz startujących drużyn MDP.
Wykaz Drużyn zgłoszonych do "VIII Turnieju Halowego MDP 2014"


3 marca 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


NIE WYPALAJ TRAW!!!

      Jak co roku na przełomie zimy i wiosny oraz wczesną wiosną, gdy wiatr przesusza wierzchnia warstwę gleby, rozpoczyna się regularne wypalanie traw, a co się z tym bezpośrednio wiąże - wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach i terenach chronionych....

28 lutego 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


Karty ratownicze dla strażaków ratowników.

      Karta ratownicza – pozornie zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 do 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła kartka papieru może uratować Ci życie. Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci życie. Co roku na polskich drogach prowadzone są tysiące akcji ratowniczych spowodowanych wypadkami drogowymi, w których by uratować życie pasażerów liczy się każda sekunda. Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to zawsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ setki modeli samochodów i każdy jest inaczej skonstruowany. Karoserie samochodów mają wzmocnienia, które są bardzo różnie umiejscowione. Gdy nożyce natkną się na takie wzmocnienie – pękają. Znalezienie i odłączanie akumulatorów też wbrew pozorom nie jest łatwe. Podobnie ma się sprawa z poduszkami powietrznymi. Dlatego aby przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu opracowano europejski system „Karta ratownicza pojazdu”.

28 lutego 2014r.
kpt. Łukasz Białończyk


Szkolenie Naczelników OSP

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje o organizacji szkolenia dla Naczelników OSP...

14 lutego 2014r.
kpt. Łukasz BiałończykARKUSZ ZGŁOSZENIEA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

Regulamin Turnieju Halowego MDP OSP


ROZKAZ NR 3 /2014
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej
z dnia 10 stycznia 2014 roku
w sprawie: sporządzania dokumentacji z zdarzeń na terenie powiatu suskiego.

Potwierdzenie udziału w działaniach

Nowy samochód dla OSP Stryszawa

      W dniu 14 stycznia 2014 w siedzibie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie 27 (w tym: 12 lekkich, 14 średnich, 1 ciężki) zakupionych w ramach dotacji z 2013 r. samochodów ratowniczo -gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego. W obecności: ...

16 stycznia 2014r.
OSP Stryszawa


VI Małopolskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym.

      W dniach 9-10 stycznia 2014r. odbyły się VI Małopolskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym zorganizowane przez Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP bryg. lek. Jacka Niteckiego...