ILOŚĆ ZDARZEŃ:

Menu:

Aktualności KP PSP Sucha Beskidzka

Wykaz uroczystości strażackich
w jednostkach OSP powiatu suskiego
oraz uroczystości wojewódzkich w 2015 r.

dot.: organizacji i przeprowadzenia szkolenia podstawowego cz I.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, o organizacji szkolenia podstawowego cz I. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w KP PSP w Suchej Beskidzkiej i prowadzone będą przez pracowników tut. Komendy.
Terminarz szkolenia przedstawia się następująco:
Zajęcia szkoleniowe: 15 maja - 6 czerwca 2015 r.
Egzamin: 6 czerwca 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
1/ Skierowanie na szkolenie od Zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy.
2/ Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65.
3/ Ksero zaświadczenia lekarskiego stwierdzające możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, potwierdzone za oryginałem przez naczelnika,
4/ Ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzone za oryginałem przez naczelnika,
5/ Ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzone za oryginałem przez naczelnika.

Szkolenie rozpocznie się dnia 15 maja o godz. 1600 w siedzibie KP PSP Sucha Beskidzka.
W załączeniu "Karta zgłoszenia na szkolenie członków i funkcyjnych OSP", która dokładnie wypełniona winna być zwrócona do tut. Komendy do dnia 7 maja br. Nie będą przyjmowane karty nie kompletnie wypełnione i bez kompletnych podpisów!

Dodatkowo informujemy, że podczas powyższego szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu kierowania ruchem oraz szkolenie abonentów sieci UKF.

Po zakończeniu powyższego szkolenia zorganizowany będzie kurs podstawowy cz.II., na którym warunkiem zakwalifikowania będzie posiadanie jednego aparatu ochrony dróg oddechowych na osobę podczas ćwiczeń w komorze dymowej.

TM

15 kwietnia 2015r.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe.

      W dniu 26.03.2015 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. Eliminacje przeprowadzono dwuetapowo dla trzech grup wiekowych. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz Nadleśnictwo Sucha...

3 kwietnia 2015r.


Informacja z IX Turnieju Halowego MDP "Jordanów 2015"

      W dniu 22 marca 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został IX Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Jordanów 2015", nad którym honorowy patronat objął generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP oraz dh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP...

24 marca 2015r.


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

        Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, informuje, że eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. " Młodzież Zapobiega Pożarom&quo; odbędą się 26 marca 2015 / tj. czwartek / o godz. 10:00 w sali szkoleniowej tutejszej Komendy.

19 marca 2015r.


Szkolenie Komendantów Gminnych OSP oraz Naczelników OSP

             Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 26 marca (czwartek) br. w siedzibie tutejszej Komendy o godzinie 15.30 odbędzie się szkolenie dla Naczelników OSP i Komendantów Gminnych.

Na spotkaniu przedstawione będą następujące zagadnienia:
1. Wymagania dotyczące strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
2. Zasady BHP podczas ćwiczeń i akcji ratowniczych.
3. Przygotowanie ćwiczeń gminnych.
4. Organizacja zawodów i szkoleń.
5. Proponowane zakupy ze środków KSRG.
6. Kampania walnych zebrań.
7. Sprawy bieżące.

Z uwagi na ważność tematyki proszę o niezawodne przybycie.

18 marca 2015r.


IX Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Jordanów 2015 - ustalenia po odprawie

Ustalenia podjęte na spotkaniu organizacyjnym w dniu 13 marca 2015 r. w OSP Jordanów przed IX Turniejem Halowym MDP "Jordanów 2015"

Protokół losowania numerów startowych"

16 marca 2015r.


Zbliżają się ciepłe dni apelujemy o NIE WYPALANIE TRAW!!!

      Jak co roku na przełomie zimy i wiosny oraz wczesną wiosną, gdy wiatr przesusza wierzchnia warstwę gleby, rozpoczyna się regularne wypalanie traw, a co się z tym bezpośrednio wiąże - wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach i terenach chronionych...

6 marca 2015r.REGULAMIN Turnieju Halowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Jordanów 2015 rok


Ostrzeżenie o pożarach spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

      Mając na uwadze występowanie na terenie naszego powiatu coraz częstszych pożarów, których przyczyną powstania jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe - zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu suskiego o zachowanie ...

26 lutego 2015r.


X edycja Programu "OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW"

      Celem corocznego programu jest pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie...

27 stycznia 2015r.


Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga!

      Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. ...

14 stycznia 2015r.


Kampania MSW z udziałem Zbigniewa Bródki

      Aż 20 osób zginęło w pożarach w tegoroczne święta. MSW i Państwowa Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W akcję włączył się mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Bródka...


8 stycznia 2015r.